Spurvehøgen er en lille rovfugl med lang hale og afrundede vinger. 
Hannens overside er blågrå, og undersiden er tværstribet hvid og rustrød, hvorimod hunnen har brunlig overside og en tværstribet grå og hvid underside og kan være næsten dobbelt så stor.Den findes næsten over hele Europa, det nordvestligste Afrika og et bredt bælte gennem Asien og østpå til Stillehavskysten.

Den lever i skove, men kan også finde sin føde i byer ligesom egnede ynglesteder. 
Føden består hovedsagelig af småfugle.