Skovskaden er en kragefugl og lever, som navnet siger,
mest i skove, hvor man kan høre dens skrattende skræppen, der er meget karakteristisk. Men den synger også og dens sang er en underlig jamrende kaglen, som kan høres, hvis man kommer tæt på, hvad er yderst svært, da den er en meget sky og årvågen fugl.
Dens føde er meget alsidig. Om  sommeren består den af insekter, ormesnegle og fugleæg og
-unger m.m..
Om vinteren er det hovedsagelig agern, som den gemmer i lagre i skovbunden.

Skovskaden er fotograferet i vores have i februar 2010.