Vi har flere arter her i Danmark, hvor den er meget almindelig.
Den kendes på sin vortede hud og de korte ben.
Skrubtudsen bliver op til 12 cm. lang. (Hunnerne dog størst).
Dens føde består mest af insekter, snegle, edderkopper og lignende.
Den lever hovedsagelig i vandhuller, enge og andre vådsteder, hvor den også yngler. Den lægger æg, der først bliver til haletudser,før de som voksne udvikler sig til skrubtudser.