Fasanen er 53 – 89 cm og vejer 750 – 1800 gram. Den er en almindelig ynglefugl i Danmark.
Den blev indført i midten af 1800-tallet, opdrættet og sat ud som jagtbytte).
Hanfasanen laver et territorium, hvor den lever med en del hunner.
Den trives fint i åbent landskab med skove, enge og moser.