Stor flagspætte er den almindeligste danske spætteart.

Fjerdragten er spraglet i sorte, hvide og røde farver. Hannen har en rød plet i nakken,
mens ungfugle har rød isse.
Stor flagspætte findes over det meste af Europa og i en bred stribe gennem Asien østpå til Stillehavet. I Danmark er der gjort ynglefund over langt det meste af landet. 
Den findesi ren løvskov og nåleskov, men foretrækker blandskov med mange udgåede træer, hvor den laver sit redehul og finder sin føde, der består af insekter, især sommerfuglelarver, som den hakker frem fra træstammer.