Vi har flere arter her i Danmark, hvor den er meget almindelig.

Den kendes på sin vortede hud og de korte ben. Skrubtudsen

bliver op til 12 cm. lang. (Hunnerne dog størst). Dens føde består

mest af insekter, snegle, edderkopper og lignende. Den lever

hovedsagelig i vandhuller, enge og andre vådsteder, hvor  den

også yngler. Den lægger æg, der først bliver til haletudser, før

de som voksne udvikler sig til skrubtudser.

 tuds

 

Luk menu