Skovskaden er en kragefugl og lever, som navnet siger, 

mest i skove, hvor man kan høre dens skrattende skræppen,

der er meget karakteristisk. Men den synger også og dens

sang er en underlig  jamrende kaglen, som kan høres, hvis

man kommer tæt på, hvad er yderst svært, da den er en

meget sky og årvågen fugl.  Dens føde er meget alsidig.

Om  sommeren består den af insekter, ormesnegle og

fugleæg og -unger m.m.. Om vinteren er det hovedsagelig

agern, som den gemmer i lagre i skovbunden. 

Skovskaden er fotograferet i vores have i februar 2010.  

 
GIF

 

 

Luk menu