Misteldroslen er en stor og lys drossel.

Dens overside er grå, undersiden hvid med store, mørke og runde pletter.

I Danmark yngler misteldroslen i hele landet,  men mest  i Jylland.

Den findes oftest i nåle- og blandskov – gerne med lysninger og nærtliggende marker,

hvor den søger føde, som består af diverse orme,  insekter, snegle og bær.

Misteldroslen er i stigende omfang begyndt at yngle i parker i jyske byer,

men den er dog stadig en sjælden havefugl.

 

 

 

 

 

 

 sangdrossell


drossel

 

 

Luk menu