Fasanen er 53 – 89 cm og vejer 750 – 1800 gram.

Den er en almindelig ynglefugl i Danmark. Den

blev indført i midten af 1800-tallet, opdrættet

og sat ud som jagtbytte). Hanfasanen laver et

territorium, hvor den  lever med en del hunner. 

Den trives fint i åbent landskab med skove, enge

og moser.

 
GIF

 

Luk menu